DIAGONALT

DIAGONALT

NORMATIVA MEETING ROOM DIAGONALT

NORMES GENERALS DE RESERVES:
1.- L’ús de totes les activitats cal que es facin a través del sistema de reserves de la app.
2.- L’horari d’ús dels diferents espais comunitaris amb reserva serà de 9 del matí a les 23’00 hores.
3.- La reserva comporta el dret d’us privatiu de l’element comunitari.
4.- Un cop acabat el termini, l‘usuari haurà d’acabar amb la activitat i deixar l’espai per al següent usuari

MEETING ROOM:
1.- L’ús d’aquest espai es lliure en l’horari establert en les normes generals (de 9 h a 23 h).
2.- Les reserves seran en una de les 3 franges següents, podent-se allargar la darrera hora fins les 24 hores.

HORARI OPCIÓ OBSERVACIONS
A 09:00 a 12:00  
B 12:00 a 13:30 Neteja
C 13:30 a 18:00  
D 18:00 a 19:30 Neteja
E 19:30 a 24:00  
F 24:00 a 9:00 Neteja

3.- En cada franja, el responsable d’haver fet la reserva d’us privatiu serà qui podrà permetre l’accés d’altres veïns a utilitzar els diferents espais de la zona.
4.- Nomes es poden fer reserves amb 30 dies (1 mes) d’antelació.
5.- Cada usuari autoritzat podrà fer 2 reserves en franges diferents al mes.
6.- Quan un usuari no necessiti la reserva feta, cal que la doni de baixa de manera que un altre es pugui aprofitar del torn. La app avisarà amb 1 setmana d’antelació i si no es ratifica, aquesta quedarà anul·lada
7.- En aquest espai es podrà menjar i beure durant l’activitat per a la que hagi estat reservada la sala.
8.- Durant l’activitat privada es permetrà l’ús d’aparells de música.
9.- El responsable de l’activitat ho és també de la seva neteja. Per a la neteja caldrà trucar a una de les dues empreses que es detallaran en la app i concertar una neteja externa obligatòria a un cost de 20’00.-€ més IVA.

DIAGONALT

© 2023 DIAGONALT.
Powered by Fit Cloud

Esta página web usa cookies

Las cookies de este sitio web se usan para personalizar el contenido y los anuncios, ofrecer funciones de redes sociales y analizar el tráfico. Además, compartimos información sobre el uso que haga del sitio web con nuestros partners de redes sociales, publicidad y análisis web, quienes pueden combinarla con otra información que les haya proporcionado o que hayan recopilado a partir del uso que haya hecho de sus servicios.